Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2020

Phụ tùng máy nén lạnh

Hình ảnh
Phụ tùng máy nén lạnh gồm nhiều chi tiết. Thông thường các chi tiết chuyển động sẽ xảy ra hao mòn cơ học. Cần theo dõi định kỳ để sửa chữa thay thế kịp thời. Tay biên - Tay dên Tay biên hay tay dên của máy nén là một chỉ do cách gọi mỗi nơi khác nhau mà thôi. Trong máy nén lạnh hai cấp thì có tay biên tầm thấp và tay biên tầm cao. Phân biệt tay dên tầm thấp và tầm cao dựa vào nơi đóng ắc piston vào. Đối với tay dên tầm thấp thì dùng bạc thau. Đối với tay dên tầm cao thì dùng bạc đạn (vòng bi). Nếu lắp đặt đúng thì tuổi thọ của vòng bi, bạc thau sẽ kéo dài.  Cách lắp bạc thau hay bạc đạn vào tay dên : Bạc đạn máy nén lạnh Surely Bạc đạn máy nén lạnh Dùng nhớt thoa lên bề mặt ngoài của vòng bi và mặt trong của tay biên. Chú ý trên thân vòng bi hay bạc thau có một lỗ nhỏ. Lỗ này phải lắp sao cho trùng với lỗ bơm nhớt trên thân tay biên để cung cấp nhớt cho bạc thau hay vòng bi trong quá trình chuyển động. Không nên dùng đèn khò để khò lên tay biên vì sẽ làm hỏng t