Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2019

Bơm cấp dịch

Hình ảnh
Bơm cấp dịch khi vận hành cần chú ý : Khi quan sát trên đồng hồ thấy kim chỉ về vạch vàng. Cần kiểm tra bạc than, tránh để mòn quá mức gây cạ rotor và starto. Đông hồ chỉ thị trong bơm cấp dịch Không để hệ thống trong tình trạng thiếu gas sẽ gây xước cuộn chỉ của bơm Cuôn chỉ của bơm cấp dịch Bơm dịch trong hệ thống lạnh : Bơm dịch trong hệ thống lạnh để cung cấp gas lỏng cho các thiết bị băng chuyền, IQF, tủ cấp đông, v.v...Có hai loại bơm dịch NH3 và bơm dịch Freon. Trong nhà máy sản xuất nước đá người ta có sử dụng bơm dịch NH3 để tăng thời gian làm nước đá không ? Theo một số anh em có kinh nghiệm trong nhà máy nước đá cho biết nếu dùng bơm dịch NH3 cho các nhà máy nước đá với mong muốn giảm thời gian làm đá xuống để tiết kiệm điện năng. Kết quả đá cây tạo ra bị rể tre và đục. Trong nghề làm đá cây người ta gọi là "áp độ". Đá không đẹp nên ít được người sử dụng. Khi bơm cấp dịch ghép nối tiếp và song song : Ghép song song : Các bơm làm việc cùng