Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2014

Lắp đặt máy lạnh

Hình ảnh
Lắp đặt máy lạnh ngày vấn đề máy nén cần chú ý đến thông gió cho không gian điều hòa không khí. Không gian điều hòa không khí là không gian tương đối kín. Trong không gian này có sự hiện diện của con người và vật dụng. Ngoài ra trong không khí còn có các hạt bụi li ti gây ô nhiếm không khí. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động của con người tạo ra không khí không còn sạch như ban đầu như : Do hít thở. Do hút thuốc. Do nùi cơ thể thoát ra. Đây là nguồn gốc gia tăng khí CO2, CO và một vài loại vi khuẩn, các nắm bệnh và một số loài khí độc khác trong không gian cần điều hòa. Để làm tươi mới không khí trong không gian điều hòa cần lấy đi một lượng không khí và cung câp một lượng không khí mới sạch hơn. Không khí trước khi đưa vào không gian điều hòa cần phải lọc và làm sạch không khí. Tại một số khu vực cần áp suất dương hơn môi trường xung quanh thì lượng gió tươi cung cấp cho không gian điều hòa cần nhiều hơn sự rò rỉ không khí qua cửa, các khe hở và không khí th