Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2012

Cách đọc thông số của bạc đạn

Hình ảnh
Bạc đạn máy nén Surely Hasegawa Bạc đạn quạt dàn bay hơi ngưng tụ Baltimor 1-  Hai con số đầu tiên từ phải qua trái  : Đây là đường kính trong của vòng bi : 00 : 10 mm. 01 : 12 mm. 02 : 15 mm. 03 : 17 mm. Các số khác thì lấy số đó X với 5 thì có đường kính trong của vòng bi. 2-  Con số thứ ba từ phải qua  : 1, 7, 8, 9 : Tải rất nhẹ, 2 : Tải nhẹ. 3 : Tải trung bình. 4 : Tải nặng. 5 : Tải rất nặng. 6 : Tải trung bình như số 3 nhưng dày hơn. 3  -Con số thứ tư từ phải qua trái  : 0 : bi tròn 1 lớp. 1 : bi tròn 2 lớp. 2 : bi đũa ngắn 1 lớp. 3 : bi đũa ngắn 2 lớp. 4 : bi đũa dài 1 lớp. 5 : bi đũa xoắn. 6 : bi tròn chắn. 7 : bi đũa hình côn. 8 : bi tròn chắn không hướng tâm. 9 : bi đũa chắn 4- Số thứ năm từ phải sang : 3 : Bi đũa hình trụ ngắn một dãy, vòng chặn trong không có gờ chắn. 4 : Giống 3 nhưng có gờ chắn. 5 : Có 1 rãnh để lắp vòng hãm định vị ở vòng chắn ngoài. 6 : Có 1 long đền chặn dầu bằng lá thép. 8 : Có 2