Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2021

Tiết kiệm điện trong hệ thống lạnh

Hình ảnh
 Sử dụng bơm nhiệt để thu hồi nhiệt thải ở các nguồn nhiệt thải. Trong các nhà máy có sử dụng điều hòa không khí. Ngoài nhu cầu làm lạnh còn có nhu cầu sưởi ấm về mùa đông và nước nóng để làm vệ sinh, tẩy rửa nhà máy. Có thể kết hợp bể nước nóng kèm theo bộ thu năng lượng mặt trời. Tại khu vực có mùa lạnh thiết kế sưởi ở mùa đông, có thể dùng van đảo chiều. Thông thường năng suất lsưởi ở mùa đông bằng khoảng 1/4 năng suất lạnh vào mùa hè ở nước ta. Khi nào sử dụng bơm nhiệt ? Khi nhà máy có nguồn nhiệt thải ra cao hơn nhiệt độ môi trường nhưng còn quá thấp để sử dụng trực tiếp. Khi tại nơi đó vừa có nhu cầu sử dụng nguồn nóng và cả nguồn lạnh. Đun nước nóng thì nhiệt độ từ 45 C đến 60 C, Sưởi 35 C đến 50 C. Khi sử dụng bơm nhiệt để nấu ăn. Yêu cầu nhiệt độ dàn ngưng cao hơn 100 C.  Nếu dùng nước nóng sinh hoạt có dùng trực tiếp. Cần có bình tích nhiệt vì nhu cầu sử dụng nước nóng thay đổi theo thời gian trong ngày. Máy nén cho bơm nhiệt đòi hỏi các yêu cầu sau : Nhiệt độ