Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2012

Bình tách lỏng trong hệ thống lạnh

Hình ảnh
Để ngăn ngừa hiện tượng ngập lỏng gây hư hỏng máy nén, trên đường  hơi hút về máy nén, người ta dùng bình tách lỏng. Nhiệm vụ bình tách lỏng : Tách các giọt hơi ẩm còn lại trong dòng hơi trước khi về máy nén. Nguyên tắc làm việc của bình tách lỏng : Giảm đột ngột tốc độ dòng hơi từ tốc độ cao xuống độ tốc độ thấp vào khoảng 0,5 m/s đến 1 m/s. Khi giảm tốc đột ngột, các giọt lỏng mất động năng và rơi xuống đáy bình. Thay đổi hướng chuyển động của dòng môi chất một cách đột ngột. Dòng môi chất đưa vào bình không theo phương thẳng mà thường đưa ngoặc theo những góc nhất định. Dùng các tấm chắn để ngăn các giọt lỏng. Khi dòng môi chất chuyển động va vào các vách chắn, các giọt lỏng bị mất động năng và rơi xuống. Kết hợp tách lỏng hồi nhiệt, hơi môi  khi trao đổi nhiệt sẽ bốc hơi hoàn toàn. Phạm vi sử dụng : Hầu hết các hệ thống lạnh đều sử dụng bình tách lỏng. Trường hợp hệ thống có những thiết  bị có khả năng tách lỏng thì không sử dụng bình tách lỏng. Ví dụ : Bình c