Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2020

Dầu nhớt máy nén lạnh

Hình ảnh
Dầu nhớt máy nén lạnh có thể chia ra hai loại chính là dầu khoáng và dầu tổng hợp. Dầu khoáng ký hiệu là M. Đây là loại dầu được lọc từ dầu thô.Dùng thích hợp nhất trong hệ thống lạnh là dầu gốc Naphten. Dầu tổng hợp có ký hiệu là A, P, E, G. A: Dầu được chiết từ khí thiên nhiên gốc Benzen Alkyl. Dùng nhiều trong hệ thống lạnh Freon. P: Là dầu tổng hợp gốc Polyalphaolefin. Có độ ổn định nhiệt cao nên thường dùng trong bơm nhiệt. Sử dụng nhiều trong hệ thống lạnh sử dụng gas Amonia. E:Tổng hợp trên cơ sở các Este hòa tan một phần trong các môi chất lạnh không chứa Clo. Thường dùng trong hệ thống gas R22 có nhiệt độ - 40 C. G: Dầu tổng hợp trên cơ sở Polyglycol được chiết suất từ khí thiên nhiên Etan và Propal. Ngoài ra còn có dầu hỗn hợp : MA, MP, AP Dầu nhớt máy nén lạnh hiệu Shell Châm dầu vào máy nén ở trạng thái áp suất thấp hơn áp suất khí quyển cần chú ý không cho không khí lọt vào máy nén bằng cách để ống dầu ngập sâu trong dầu. Phân tích dầu nhớt máy nén lạnh để p