Dầu nhớt máy nén lạnh

Dầu nhớt máy nén lạnh có thể chia ra hai loại chính là dầu khoáng và dầu tổng hợp.

Dầu khoáng ký hiệu là M. Đây là loại dầu được lọc từ dầu thô.Dùng thích hợp nhất trong hệ thống lạnh là dầu gốc Naphten.

Dầu tổng hợp có ký hiệu là A, P, E, G.

A: Dầu được chiết từ khí thiên nhiên gốc Benzen Alkyl. Dùng nhiều trong hệ thống lạnh Freon.

P: Là dầu tổng hợp gốc Polyalphaolefin. Có độ ổn định nhiệt cao nên thường dùng trong bơm nhiệt.
Sử dụng nhiều trong hệ thống lạnh sử dụng gas Amonia.

E:Tổng hợp trên cơ sở các Este hòa tan một phần trong các môi chất lạnh không chứa Clo. Thường dùng trong hệ thống gas R22 có nhiệt độ - 40 C.

G: Dầu tổng hợp trên cơ sở Polyglycol được chiết suất từ khí thiên nhiên Etan và Propal.

Ngoài ra còn có dầu hỗn hợp : MA, MP, AP


Dầu nhớt máy nén lạnh hiệu Shell


Bài đăng phổ biến từ blog này

Bình tách lỏng trong hệ thống lạnh

Van điện lạnh

Máy nén lạnh