Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2020

Đồng hồ áp suất máy nén

Hình ảnh
Đồng hồ áp suất Đồng hồ áp suất thông thường hoạt động dựa trên sự đàn hồi của lò xo và một ống hinh  chữ C có dạng Oval. Khi áp suất P tác dụng vào đầu ống thì các ứng suất được tạo ra làm tăng bán kính ống chữ C. Kết quả là phần cuối cùng của ống di chuyển vài cm. Các vạch này chính là độ đo của áp suất. Các điều cần chú ý khi mua đồng hồ áp suất : 1-Thang đo : Tùy theo áp suất làm việc lớn nhất của hệ thống mà chọn thang đo cho phù hợp. Nếu chon thang đo quá bé so với yêu cầu làm việc thì áp suất tạo ra khi làm việc sẽ làm hỏng đồng hố (Cong kim). Nếu chọn thang đo quá lớn so với yêu cầu làm việc của hệ thống thì kim sẽ lệch đi một khoảng rất nhỏ khi hệ thống làm việc, Kết quả là người vận hành rất khó khăn trong việc đọc các thông số. Mặt khác khi chọn đồng hồ áp suất có thang đo quá lớn sẽ làm cho giá thành của đồng hồ áp suất cao hơn. Thông thường chọn thang đo của đồng hồ áp suất lớn hơn áp suất làm việc khoảng 1.5 lần. 2- Lưu chất nơi gắn đồng hồ áp s