Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2019

Máy nén lạnh

Hình ảnh
Máy nén lạnh hoạt động với thông số không ổn định có thể kiểm tra máy nén như sau : Thử bên hút : Thao tác : Ống nạp gas hàn kín lại. Ống nén để tự do. Ống hút hàn vào một rắc co. Nối đồng hồ thấp áp vào đường hút (khóa van đồng hồ thấp áp). Cho máy nén hoạt động. Xác định : Kim đồng hồ chỉ từ 25 - 29 inHg là máy nén còn tốt. Nếu kim đồng hồ chỉ từ 15- 20 imHg máy nén tương đối còn sử dụng được. Ngược lại nếu kim đồng hồ  chỉ từ 10 inHg trở lên xem như máy nén yếu không sử dụng được. Thử bên nén : Thao tác : Hàn một rắc co vào ống nén. Ống hút để tự do. Nối đồng hồ cao áp vào đường nén (khóa đồng hồ cao áp lại). Cho máy nén hoạt động, kim đồng hồ sẽ quay từ 0 PSI đến một giá trị nào đó mà ta có thể xác định máy nén còn sử dụng được hay không. Xác định : Kim đồng hồ chỉ từ 450 - 500 PSI máy nén tốt. Nếu kim đồng hồ chỉ từ 350 - 400 PSI máy nén còn tương đối. Ngược lại,kim đồng hồ chỉ