Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2017

Van điện lạnh

Hình ảnh
Van điện lạnh  có nhiều loại với nhiều công dụng khác nhau. Cần chú ý khi lắp đặt các loại van mà dùng đến c hất làm kín là băng keo ống TFE được quấn lên các ren theo chiều ngược với chiều bước ren, vật liệu này có tác dụng làm kín tốt và đóng vai trò chất bôi trơn cho ren. Chú ý không để băng TFE không gối lên đầu các ren ống, vì phần băng này có thể đi vào dòng lưu chất sau khi đường ống đi vào hoạt động, có thể gây ra nhiều vấn đề nếu băng TFE mắc kẹt trong thiết bị cảm biến hoặc thiết bị điều khiển lưu lượng được sử dụng trong đường ống. Các hư hỏng của van và cách khắc phục Rò rỉ ở ngăn chứa vật liệu đệm kín. Thông thường rò rỉ này không xảy ra khi van chưa đóng hay mở hoàn toàn. Khi có dấu hiệu rò rỉ. Cần xiết các đai ốc của nắp đệm xem còn rò rỉ không ? Nếu còn cần thay thế đệm kín. Rò rỉ mặt tựa của van : Do mòn mặt tựa của van, đĩa van không kín. Hỏng ty van : Do ren trên ty bị mòn hay hỏng. K hi thay ty van c ần xả hết áp suất trong van. Lắp bulông mặt bíc