Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2020

Bảo vệ máy nén

Hình ảnh
 Bảo vệ máy nén giúp cho máy nén hoạt động an toàn. Khi máy nén có công suất khá lớn, người ta thường bảo vệ máy nén bằng cách cắt nguồn động cơ truyền động máy nén.  Bảo vệ áp suất hút thấp cũng là cách bảo vệ máy nén. Khi nhiệt độ cần làm lạnh ở mức trung bình, người ta cài đặt cắt rơ le khi áp suất xuống khoảng 1.2 bar để máy nén không làm việc trạng thái chân không ở cac te. Các hệ thống có nhiệt độ âm sâu, thường cài đặt 0.2 bar. Bảo vệ áp suất cao giúp cho máy nén không bị hư hỏng khi khởi động mà van đẩy không mở. Bảo vệ máy nén khi áp suất dầu bôi trơn không đủ. Dùng rơ le hiệu áp suất dầu và áp suất ở cac te thấp hơn mức cho phép sẽ ngắt điện động cơ máy nén.