Bảo dưỡng dàn ngưng và bình ngưng

Bảo dưỡng dàn ngưng và bình ngưng là công việc thường xuyên khi vận hành hệ thống lạnh. 

Các sự cố thường xảy ra như :
  • Không khí lọt vào hệ thống.
  • Dư hay thiếu môi chất lạnh.
  • Dư dầu bôi trơn.
  • Các bề mặt bên trong bị rỉ sét.
Khi có hiện tượng này thì áp suất của hệ thống tăng. Để kiểm tra nên lắp đồng hồ đo áp suất tại bình ngưng hay dàn ngưng và so sánh với các giá trị chuẩn theo yêu cầu để xác định nguyên nhân sự cố và khắc phục.

Đối với dàn ngưng tụ giải nhiệt bằng không khí :

Nhiệt độ môi chất lạnh bên trong dàn ngưng tụ được tính gần đúng bằng công thức : Lấy nhiệt độ môi trường xung quanh cộng thêm khoảng 30 - 35  độ F. Sử dụng nhiệt độ này để quy chiếu trên đồ thị áp suất - Nhiệt độ của môi chất lạnh tương ứng. Từ đó xác định áp suất chuẩn. So sánh với áp suất đo được ở dàn ngưng tụ.

Đối với bình ngưng tụ giải nhiệt bằng nước :

Nhiệt độ môi chất lạnh bên trong bình ngưng tụ được tính gần đúng bằng công thức : Lấy nhiệt độ của nước với cộng thêm khoảng 20 - 25  độ F. Sử dụng nhiệt độ này để quy chiếu trên đồ thị áp suất - Nhiệt độ của môi chất lạnh tương ứng. Từ đó xác định áp suất chuẩn. So sánh với áp suất đo được ở bình ngưng tụ.

Khi áp suất đo được vượt quá tiêu chuẩn. Hãy xả bớt gas trong vòng 10 đến 15 giây. Sau đó cho hệ thống hoạt động trở lại.

Để kiểm tra bình ngưng hay dàn ngưng có dư môi chất lạnh hay có không khí lọt vào bên trong. Cũng dừng hệ thống và xả trong 10 giây đến 15 giây. Nếu áp suất giảm là có không khí lọt vào hệ thống. 

Nếu áp suất không giảm, tiếp tục xả môi chất lạnh cho đến khi một phần của bộ ngưng tụ chứa đầy chất lỏng và giảm nhiệt độ. Do dư môi chất lạnh.

Khi ống bên trong dàn ngưng hay bình ngưng bị rỉ sét xác định bằng cách đo nhiệt độ của môi chất lạnh ở đường dẫn lỏng. Nhiệt độ tại đây sẽ cao hơn so với yêu cầu.

Lúc này dùng dung dịch tẩy rửa để làm sạch rỉ sét bên trong dàn ống của bộ ngưng tụ.


Bài đăng phổ biến từ blog này

Bình tách lỏng trong hệ thống lạnh

Máy nén lạnh

Quạt kho lạnh