Kiểm tra hiệu suất máy nén lạnh

Kiểm tra hiệu suất máy nén lạnh là việc cần làm sau thời gian máy nén hoạt động, trước khi đại tu máy nén, v.v... cần xác định chính xác các lỗi của máy nén :

Kiểm tra áp suất hút của máy nén : Khóa van đường hút sau khi lắp đồng hồ áp suất vào đầu nối tương ứng trên máy nén. Ghi lại áp suất thấp nhất có thể nhận được so với áp suất bình thường của môi chất lạnh đang sử dụng và thời gian đạt được áp suất này. Khi máy nén không đạt được áp suất dưới 20 in Hg cần phải đại tu máy nén. Sau khi đạt được áp suất thấp, máy nén phải tự động dừng lại. Nếu áp suất tăng nhanh điều này các van xả trong máy nén có thể để môi chất lạnh lọt vào hộp trục khủy hay hộp trục khủy bị rò rỉ.

Để xác định sự rò rỉ ở van nén. Xiết chặt van nén sau khi lắp đồng hồ áp suất vào đầu nối tương ứng trên máy nén. Quay máy nén chậm bằng tay. Nếu van nén bị rò rỉ, kim trên đồng hồ áp suất sẽ dao động lên xuống khi quay máy nén. Nếu kim ổn định ở giá trị xác định thì van nén không bị rò rỉ.

Để xác định sự rò rỉ của bộ phốt tại trục khủy. Đóng van đường hút, cho máy nén hoạt động để tạo áp suất thấp trong hộp trục khủy của máy nén. Đóng cả hai van đường hút và đường nén. Cho máy nén hoạt động. Nếu có sự rò rỉ ở phía áp suất thấp, áp suất sẽ tăng dần, cho thấy hơi môi chất lạnh hoặc không khí bị hút vào phía thấp của máy nén.

Máy nén Bitzer
Máy nén Bitzer

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bình tách lỏng trong hệ thống lạnh

Máy nén lạnh

Quạt kho lạnh