Rơ le áp suất

 Rơ le áp suất giúp bảo vệ máy nén trong quá trình làm việc.

Cân chỉnh rơ le áp suất 

Nối tiếp đồng hồ mẫu với rơ le áp suất trên đường khí nén. Dùng VOM đo hai đầu tiếp điểm của rơ le ở thang đo điện trở. Tăng áp suất dần dần đến khi kim VOM chuyển đổi trạng thái từ 0 ohm đến vô cực hay từ Vô cực về 0 ohm.

Đọc trị số tại đồng hồ mẫu. Lặp lại nhiều lần. Để cân chỉnh rơ le tác động tại áp suất định trước. Tăng áp suất đến trị số quy định. Sau đó điều chỉnh ty đến khi kim VOM chuyển đổi trạng thái. Lặp lại nhiều lần.


Rơ le áp suất dầu

Áp suất dầu của máy nén duy trì cao hơn áp suất hút một khoảng nhất đinh. Mục đích đảm bảo dầu bôi trơn cho các vị trí trong máy nén.

Rơ le áp suất dầu sẽ so sánh áp suất dầu và áp suất trong các te máy nén. Rơ le áp suất dầu còn gọi là rơ le hiệu áp suất.

Khi hiệu áp suất dầu quá thấp sẽ  không đảm bảo chế độ bôi trơn và không điều khiển được cơ cấu giảm tải.

Nguyên nhân hiêu áp suất thấp :
  • Bơm dầu bị hỏng.
  • Thiếu dầu.
  • Nghẹt fin lọc dầu.
  • Trong dầu có quá nhiều môi chất.
Cách nối rơ le hiệu áp suất :
  1. Phần OIL phía dưới rơ le nối với đầu đẩy của bơm dầu.
  2. Phần LP nối với các te máy nén.
Khi hiệu áp suất dầu nhỏ hơn một giá trị cài đặt thì máy nén sẽ dừng. Sẽ ngừng máy nén. 

Thông thường độ chênh lệch áp suất được chọn 0.2 bar.

Rơ le áp suất cao và Rơ le áp suất thấp

Trong các hệ thống lạnh thường có rơ le áp suất cao và thấp để bảo vệ máy nén. 

  • Nếu áp suất quá cao, rơ le áp suất cao sẽ ngắt mạch điện cho máy nén ngừng hoạt động.
  • Nếu áp suất hút quá thấp ảnh hưởng đến việc bôi trơn của máy nén và hiệu quả kinh tế. Rơ le áp suất thấp sẽ ngắt mạch điện cho máy nén ngừng hoạt động.
Nguyên nhân áp suất hút thấp :

Khi nhiệt độ phòng lạnh đạt yêu cầu. Van điện từ ngừng cấp dịch cho dàn lạnh. Máy nén rút gas về bình chứa. Lúc này áp suất hút giảm xuống dưới giá trị cài đặt. Rơ le áp suất thấp sẽ tác động cho máy nén ngừng hoạt động và ngược lại.

Có 2 loại bố trí rơ le áp suất cao và rơ le áp suất thấp chung với nhau hay riêng. Để phân biệt rơ le áp suất áp cao hay thấp cần căn cứ vào giá trị trên thang đo để tránh nhầm lẫn. Thông thường LP ở bên trái và HP ở bên phải.

Các giá trị cài đặt cho áp suất cao là 18.5 kg/cm2 (Thấp hơn giá trị đặt của van an toàn là 19.5 kg/cm2).Van điện lạnh
Công tắc áp suất dùng gas Amonia


Van điện lạnh
Công tâc áp suất dùng gas Freon

Một số hệ thống điều chỉnh nhiệt độ kho lạnh thông qua rơ le áp suât thấp. Lúc này, trước van tiết lưu có van điện từ.
  • Khi nhiệt độ kho đạt yêu cầu. Thermostat ngắt dòng van điện từ, van điện từ đóng, ngừng cấp lỏng cho dàn bay hơi. Áp suất bay hơi giảm xuống dưới mức quy định. Rơ le áp suất thấp ngắt mạch cấp điện cho máy nén.
  • Khi nhiệt độ kho lên cao.Thermostat nối mạch cho van điện từ. Van điện từ mở cấp lỏng cho dàn bay hơi. Áp suất bay hơi tăng lên, rơ le áp suất thấp nối mạch cho máy nén hoạt động.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bình tách lỏng trong hệ thống lạnh

Máy nén lạnh

Quạt kho lạnh