Bơm dầu nhớt máy nén

Bơm dầu nhớt máy nén được lắp ở đầu trục khủy và được truyền động từ trục khủy khi máy nén vận hành.

Khi bơm hoạt động, dầu nhớt với áp suất cao sẽ đi trong trục khủy đến các điểm cần bôi trơn. Tại đây có van giảm áp sẽ đưa dầu về hộp trục khủy khi áp suất dầu quá cao.

Áp suất dầu bình thường của máy nén đang vận hành là 30 PSI đến 40 PSI. Để việc bôi trơn được tốt thì áp suất không được dưới 10 PSI.

Bơm dầu nhớt máy nén thường bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại của môi chất lạnh dạng lỏng trong các te máy nén. Sự tạo bọt sẽ làm cho dầu nhớt thoát ra khỏi máy nén và làm giảm áp suất dầu. Có thể gây rung động trong bơm dầu.

Bơm dầu nhớt máy nén Bitzer
Bơm dầu nhớt máy nén Bitzer

Khi cần phục hồi bơm dầu nhớt máy nén lạnh. Vui lòng liên hệ chúng tôi : Nguyễn Ngọc Hùng . DĐ : 0918.205.671

Đọc thêm bài viết về Máy nén lạnh 

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bình tách lỏng trong hệ thống lạnh

Máy nén lạnh

Quạt kho lạnh