Thử áp lực thiết bị

 Thử áp lực thiết bị phải qua hai giai đoạn :

Thử để kiểm tra độ bền : Áp lực thử bằng 1.5 lần áp suất làm việc của thiết bị. Thời gian giữ áp lực thử là 30 phút.

  • Khi áp lực thử lớn hơn hay bằng 35 kg/cm2 : Phải thử bằng chất lỏng cho an toàn.
  • Khi áp lực thử nhỏ hơn 35 kg/cm2 : Thử bằng khí nén.
  • Dàn nóng thử áp suất = 25 - 30 kg/cm2.
  • Dàn lạnh thử áp suất  = 10 - 15 kg/cm2.

Sau khi thử áp lực bảo đảm độ bền thì ta siêu âm mối hàn. Khi đạt yêu cầu.

Tiến hành thử kín : Dùng khí nén hay khí Ni-tơ tạo áp lực cao trong thiết bị. Với áp suất từ 10 - 15 kg/cm2. Thời gian giữ áp lực : 20 -24 giờ. Nếu kim đồng hồ không giảm thì thiết bị kín. Nếu kim đồng hồ giảm thì thiết bị hở.

Đối với hệ thống lạnh đường ống còn mới chỉ cần thử độ kín, không cần thử độ bền. Đối với dàn ống hay thiết bị cũ phải kiểm tra độ bền.

Khi lắp ráp hệ thống lạnh, các thiết bị như dàn nóng, dàn lạnh, bình chứa, v.v.... ta phải thử riêng biệt. Sau đó sẽ tiến hành lắp ráp và thử kín cả hệ thống. Áp lực thử 10 -15 kg/cm2.

Theo dõi máy chạy :

Chay thử để đánh giá diện tích truyền nhiệt của dàn nóng. Khi áp suất nén nằm trong phạm vi quy định. Nhiệt độ gas lỏng cao áp từ 40 C đến 45 C là đạt yêu cầu.

Đối với dàn lạnh , độ quá nhiệt hơi hút từ 5 - 10 C là đạt yêu cầu.

Chú ý nếu dàn lạnh quá ngắn hay tốc độ hơi  trên dàn lạnh quá cao dễ xảy ra ngập dịch


Dàn lạnh hầm đông gió
Dàn lanh hầm đông gió

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bình tách lỏng trong hệ thống lạnh

Máy nén lạnh

Quạt kho lạnh