Nhiệt độ cuối tầm nén

Nhiệt độ cuối tầm nén ảnh hưởng đến công suất của máy nén.
Khi hệ thống sử dụng gas Amonia, nhiệt độ cuối tầm nén rất cao. Để hạn chế điều này, người ta sử dụng các biện pháp sau :
  • Sử dụng thiết bị ngưng tụ là dàn ngưng tụ bay hơi vì dàn ngưng tụ bay hơi có nhiệt độ thấp nhất so với các thiết bị ngưng tụ khác.
  • Hơi hút về máy nén thường cao hơn nhiệt độ sôi từ 5 đến 10 C.
  • Không sử dụng chu trình có hồi nhiệt.

Khi hệ thống sử dụng gas Freon thì nhiệt độ cuối tầm nén không quá cao.
  • Có thể sử dụng tháp giải nhiệt để giải nhiệt cho bình ngưng.
  • Thường sử dụng bình hồi nhiệt để nâng cao hiệu suất nhiệt.
Tự động hóa thiết bị ngưng tụ giúp cho hệ thống vận hành hiệu quả. Khi áp suất và nhiệt độ ngưng tụ tăng sẽ làm tăng chi phí điện năng tiêu thụ cho máy nén và tuổi thọ của máy nén.

Khi áp suất và nhiệt độ ngưng tụ giảm thì công suất lạnh tăng và công suất tiêu hao cho máy nén giảm.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bình tách lỏng trong hệ thống lạnh

Máy nén lạnh

Quạt kho lạnh